fbpx

Nya drönarregler 2020 – Sammanfattning

Gästinlägg

Denna vecka gästas vi av Drönarjuristen Joel Sköld som sammanfattar de nya reglerna för drönare som träder i kraft den 1 juli 2020. Mycket nöje.

Hur funkar de nya reglerna?

Nu får hela EU ett nytt gemensamt regelverk för drönarflygning. De nya reglerna är riskbaserade vilket innebär att kraven på dig som pilot och operatör beror på hur stor risk din flygning innebär. Var du tänkt flyga och vilken drönare du använder är avgörande för vilka krav som gäller för dig.
All drönarflygning delas in i tre huvudsakliga kategorier; öppen, specifik och certifierad. Den öppna klassen är den med lägst risk och gäller för flygningar som antingen görs med relativt lätta drönare eller på platser långt från människor. De specifika och certifierade kategorierna gäller för flygningar som innebär högre risk än vad som är tillåtet i den öppna kategorin.

Tillstånd från Transportstyrelsen krävs endast för de två högre kategorierna medan det i öppna kategorin är tillåtet att flyga så länge alla uppställda krav efterlevs, ungefär som idag med andra ord. I den öppna kategorin finns tre underkategorier (A1, A2 och A3) med tydliga krav för allt från utbildning till säkerhetsavstånd som ska iakttas. Underkategorierna är precis som resten av regelverket riskbaserade och kraven på dig som pilot är högst inom kategori A2 där risken är högst. Lite förenklat kan underkategori A2 sägas innefatta relativt tunga drönare som flygs i närhet av människor medan kategori A1 rör lättare drönare och kategori A3 gäller för drönare som flygs med stort säkerhetsavstånd till människor. Underkategori A1 gäller för drönare upp till 900 gram, underkategori A2 för drönare upp 4 kg och underkategori A3 för drönare upp till 25 kg. Observera att det finns särskilda övergångsbestämmelser som bland annat innebär att kategori A2 gäller upp till 2 kg istället för 4 kg

Riskbaserat regelverk

Just att regelverket är riskbaserat är något som genomsyrat hela framtagandet. Syftet med det nya regelverket är att skapa bättre förutsättningar för drönarbranschen att fortsätta växa med bibehållen säkerhet. För att det här ska vara möjligt har man kommit fram till att det behövs gemensamma regler inom EU som ställer proportionerliga krav i förhållande till flygningens risk. Faktum är att det dessutom finns ett bredare engagemang än så och ramverket som ligger till grund för reglerna har tagits fram av den internationella sammanslutningen JARUS där experter från luftfartsmyndigheter i hela världen ingår.

Förordningar

Regelverket är utfärdat i form av EU-förordningar, vilket innebär att de gäller som svensk lag direkt när de utfärdats. Det finns framför allt tre förordningar som är värda att känna till; ”Grundförordningen” EU 2018/1139, ”Delegerade förordningen” EU 2019/945 och ”Genomförandeförordningen” EU 2019/947.

I Grundförordningen finns en del övergripande bestämmelser som är viktiga för fjärrpiloter och drönaroperatörer att känna till. Det är även denna som möjliggjort de två andra förordningarna som är drönarspecifika och där tekniska krav finns i den delegerade förordningen och operationella krav i genomförandeförordningen. I praktiken är det genomförandeförordningen som är mest relevant för dig som fjärrpilot och drönaroperatör, den delegerade förordningen är mer riktad mot tillverkare så att de vet vilka tekniska krav som gäller för framtida drönare som ska flygas i den öppna kategorin.

Nyheter

I det nya regelverket finns ett antal viktiga nyheter och några av de allra största är följande:

  • Utbildningskrav
  • Operatörsregistrering
  • Arbetsplatsutbildning
  • 15 meter över hinder
  • Tekniska krav och C-kategorier för drönare
  • Samma regler inom hela EU-området

Andra regler

Förutom de här nya drönarreglerna måste du som vanligt efterleva alla andra lagar och regler för såväl luftfart som informationsskydd, miljö och mer därtill. Några viktiga områden att ha koll på är:

• GDPR och spridningstillstånd
• Luftfartslagen och luftrumsrestriktioner
• Miljöregler för bland annat naturreservat
• Försäkring

Kom ihåg att vad lagen än säger eller inte säger så har du som fjärrpilot alltid ett befälhavaransvar att se till att din flygning utförs med säkerhet i främsta rummet. En viktig del i det är att se till att du har rätt kunskap, därför är det bra att se kravet på utbildning i öppna kategorin som en möjlighet att förutom att få ett Drönarkort också göra sig själv till en säkrare och mer kompetent pilot.

Lycka till och mycket glädje med flygandet! 🙂

 

Författare

Joel Sköld
Affärsutvecklare och Jurist på JP Infonet