fbpx

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

På Drönaruppdraget i Sverige AB värnar vi om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt. I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

 

 

1. Personuppgiftsansvarig

Drönaruppdraget i Sverige AB, org.nr. 559221-2004, Bratteråsgatan 70, 417 62, GÖTEBORG, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

 

 

2. Behandling i samband med köp i vår e-handel

 

2.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information kring de produkter du beställer. Dessa uppgifter samlar vi in i samband med att du genomför en beställning på dronaruppdraget.se.

 

 

2.2 Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna behandla din order, leverera dina produkter, uppfylla garantiåtaganden och tillhandahålla kundtjänst. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din beställning och leverans av beställda produkter. Vi behandlar även uppgifterna för att kunna efterleva lagkrav gällande bokföring.

Vi använder även informationen för att skicka marknadsföring om liknande produkter under förutsättning att du inte motsatt dig detta vid beställningen. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att marknadsföra våra produkter. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.

 

 

2.3 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Drönaruppdraget i Sverige AB. Uppgifterna kommer att delas med samarbetspartners för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Vi lämnar också ut information till samarbetspartner i samband med betalning. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Drönaruppdraget i Sverige AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

 

 

2.4 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Uppgifterna behandlas under 1,5 år efter köpet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt konsumenträttslig lagstiftning såsom skyldigheter i samband med reklamationsrätt.

Uppgifter som krävs enligt gällande bokföringslag behandlas under sju år efter köpet.

 

 

3. Behandling i samband med beställning av nyhetsbrev eller vid annan kontakt med oss

 

3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlar vi in när du genomför en beställning via vår e-handel, anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev eller annars efterfrågar information rörande vår verksamhet. 

 

 

3.2 Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information och för att kommunicera med dig i syfte att marknadsföra våra produkter, lämna erbjudanden eller bjuda in till olika event. Vi behandlar uppgifterna utifrån din förfrågan om material eller med utgångspunkt i din beställning genom vår e-handel.

Om du efterfrågat marknadsföringsmaterial grundar sig behandlingen i ett samtycke du fått ge i samband med förfrågan. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke vilket innebär att vi ska upphöra med behandlingen.

Om behandlingen sker efter att du gjort en beställning genom vår e-handel grundar vi den på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att hålla kontakten med dig. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Om du av annat skäl tagit kontakt med oss behandlar vi dina uppgifter för att hjälpa dig med aktuell fråga med stöd av en intresseavvägning.

 

 

3.3 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Drönaruppdraget i Sverige AB. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Drönaruppdraget i Sverige AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

 

3.4 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. I de fall behandlingen sker utifrån en intresseavvägning behandlar vi uppgifterna under 12 månader efter genomfört köp. 

 

 

4. Dina rättigheter som registrerad

 

 

4.1 Rätt att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter så snart som möjligt efter din begäran.

 

 

4.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss.

 

 

4.3 Rätt till rättelse

Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade.

 

 

4.4 Rätt till radering eller begära begränsning

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex. om delar av uppgifterna inte är korrekta.

 

 

4.4 Rätt till dataportabilitet

I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

 

4.5 Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

5. Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss, enligt uppgifter nedan, om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill begära någon av dina rättigheter som registrerad.

 

 

Drönaruppdraget i Sverige AB

Bratteråsgatan 70

417 62

Göteborg

 

Telefon: +46 703 11 61 04

E-post: info@dronaruppdraget.se 

Cookie-policy

För att du ska få den bästa servicen och den mest relevanta informationen när du besöker vår webbplats (www.dronaruppdraget.se) använder vi så kallade “cookies” och liknande teknologier som “local storage”. När vi hänvisar till “cookies” i denna policy refererar det både till cookies och liknande teknologier.

Användandet av cookies hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en personlig upplevelse när du besöker vår webbplats. Det ger oss också möjlighet att förbättra vår tjänst och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt. Vi vill att du ska förstå hur vi använder denna teknologi. I denna Cookie Policy förklarar vi därför vilka cookies vi använder, hur de fungerar och vilka valmöjligheter du har för sådan användning.